Bijsluiter beslag op auto/inboedel

Let op: deze bijsluiter is opgesteld door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven van de hoofdlijnen van het aan u betekende stuk. Vanwege dit streven naar eenvoudige uitleg kunnen er aan deze bijsluiter geen rechten worden ontleend.

Er is beslag op uw inboedel/auto gelegd

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw inboedel/auto is gelegd. 
 
Er is tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd en u heeft geen (volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uw inboedel en/of uw auto gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht.
 
U dient er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uw woning en bij uw gemeente worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in een dagblad geplaatst. U dient deze kosten te betalen.
 
Misschien is uw schuldeiser bereid om met u een betalingsregeling te treffen zodat de verkoop niet door hoeft te gaan. De gerechtsdeurwaarder kan u vertellen of de schuldeiser hiertoe bereid is. 
 
U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen.
 
Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Bron: www.kbvg.nl