Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Tenuitvoerlegging

Iemand die beslag legt

Het vonnis of dwangbevel ligt er en is al bekendgemaakt aan de debiteur. Wat dan als uw debiteur, om wat voor reden dan ook, geen gehoor aan het bevel geeft? Of als (hernieuwde) bemiddeling op niets uitloopt? Dan wordt het tijd voor de volgende fase: executie. Buik & Van der Horst beschikt over de middelen om die executie uit te voeren en zo uw debiteur zijn schuld te laten voldoen.

Onze aanpak

Als een vonnis over een financiële vordering gaat, kunnen wij beslag leggen op tal van zaken. Van inboedel tot auto's, huizen, landbouwgrond, garages, waardepapieren en schepen. Alles van waarde kan bijdragen aan de aflossing van uw vordering. De zaken waarop we beslag leggen, hoeven niet eens onder de hoede van de debiteur te zijn. Zo kunnen wij ook een werkgever, bank of huurder verplichten om mee te werken aan een beslaglegging.

Buik & Van der Horst beschikt over de middelen om die executie uit te voeren en zo uw debiteur zijn schuld te laten voldoen.