Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Betekenen van exploten

De meeste zekere boodschapper

Als er een dagvaarding, vonnis, proces-verbaal, akte of ander belangrijk document naar een debiteur gaat, mag er geen enkele twijfel over bestaan dat die deze post ook echt ontvangt. Het is dan ook gebruikelijk een gerechtsdeurwaarder in te schakelen om het betreffende document of de gerechtelijke beslissing officieel over te brengen aan de geadresseerde. Of in vaktermen: om een exploot te betekenen. U weet dan zeker dat de overhandiging rechtsgeldig is.

Onze aanpak

De ervaren gerechtsdeurwaarders van Buik & van der Horst maken werk van de overhandiging van documenten. Ze zijn erin geoefend om mensen daarbij niet alleen op hun gemak te stellen, maar ook te bewegen om mee te werken. Een kwestie van ervaring, maar ook van permanente educatie. U kunt er dus van op aan dat de boodschap niet alleen wordt overgebracht, maar ook overkomt.

U kunt er dus van op aan dat de boodschap niet alleen wordt overgebracht, maar ook overkomt.