Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Advies en bemiddeling

Uw normale debiteurenbeheer blijkt niet toereikend. Ook na een tweede aanmaning volgt geen betaling en uw gewaardeerde klant laat weten dat dit z’n redenen heeft. Hij vindt bijvoorbeeld het gefactureerde bedrag te hoog of de kwaliteit van wat u ervoor geleverd heeft, ontoereikend. Hoe lost u dat zo op dat u uw geld krijgt, zonder de relatie met de klant onherroepelijk te verstoren?

Buik & Van der Horst heeft de kennis en ervaring in huis om u te ondersteunen in dit soort situaties die dreigen uit de hand te lopen. Met advies en bemiddeling. Wij analyseren de situatie en onderzoeken of een minnelijke regeling mogelijk is. Wij behartigen uw belangen en proberen uw klant zo snel mogelijk tot betaling te bewegen, maar niet ten koste van alles. Soms is een schikking te verkiezen boven een rechtsgang. Want als het even kan, blijft uw klant wél uw klant. En houdt u reputatieschade op afstand. Met onze bemiddeling hoeft u niet meteen hoog spel te spelen, maar haalt u maximaal resultaat. Op korte en lange termijn.