Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Aanmaning

Als u een rekening niet betaalt, kan de schuldeiser ons vragen zijn vordering bij u te incasseren. U krijgt dan van ons een aanmaning waarin de vordering wordt verhoogd met incassokosten (minimaal €40,00) en meestal komt er ook rente bij.

Ik ben het eens met de vordering

Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk betaalt. Daarmee voorkomt u dat de kosten verder oplopen.

Hoe kan ik betalen?

Tijdens kantooruren kunt u bij ons aan de balie betalen, contant of met uw pinpas. U kunt het bedrag ook overmaken naar rekeningnummer NL58INGB0000828520 op naam van Derdenrekening Buik & Van der Horst. Vermeld daarbij het dossiernummer dat op uw brief staat.  

U kunt ook via iDeal betalen

Betaalt u om een rechtszaak of ontruiming te voorkomen, neem dan altijd contact op of het geld ook echt bij ons binnen is. 

Let op: pas als het geld op onze bankrekening is bijgeschreven, heeft u officieel betaald.

Betaalt u voor iemand anders? Vermeld dan behalve het dossiernummer ook de naam van die persoon.

Ik kan niet in een kéér betalen

Wilt u betalen, maar kunt u niet het hele bedrag in één keer voldoen? Neem dan contact met ons op; vaak is een betalingsregeling mogelijk. U kunt hiervoor een voorstel doen. Daar moet uw schuldeiser dan wel mee akkoord gaan. Als u een betalingsregeling wilt, dan vragen wij om meer informatie, zoals hoe hoog uw inkomen is en of u nog andere schulden heeft. Dit is nodig om uw betalingsvoorstel te kunnen beoordelen.

Doe hier uw betalingsvoorstel

Ik ben het niet eens met de vordering

Als u het niet eens bent met de vordering, neemt u dan contact met ons op om uit te leggen waarom niet.

Laat de vordering in elk geval niet liggen. Als u niets van zich laat horen, kan de schuldeiser besluiten de zaak aan de kantonrechter voor te leggen.  Als de kantonrechter oordeelt dat u moet betalen, kan er ook beslag gelegd worden op bijvoorbeeld uw inkomen. Er kunnen dan voor u honderden euro’s aan kosten bij komen.

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op