Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Ambtelijke kosten

Betaalt u ook na meerdere aanmaningen niet, dan kan uw schuldeiser overgaan tot een gerechtelijke procedure. Vanaf dat moment krijgt u ook ambtelijke kosten voor uw rekening: kosten voor zogenoemde ambtshandelingen. Dit zijn de werkzaamheden die alleen gerechtsdeurwaarders mogen uitvoeren, zoals dagvaarden en een vonnis overhandigen. Ook voor deze kosten gelden wettelijke tarieven.

Executiekosten zijn de ambtelijke kosten die aan u doorberekend worden voor het uitvoeren van een vonnis, zoals beslag leggen of het verkopen van in beslag genomen spullen.

Klik hier voor een lijst van ambtelijke tarieven

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op