Beslag op inkomen

Als u na een vonnis of dwangbevel niet betaalt, kan er beslag gelegd worden op uw inkomen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Een beslag op inkomen betekent naast hoge kosten (zo’n €250,00) dat u nog maar een deel van uw maandelijkse inkomen zelf krijgt, de ‘beslagvrije voet’. De rest gaat dan naar ons om uw schulden mee af te lossen.

Hoe is mijn beslagvrije voet berekend?

Een beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Deze bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie. Mogelijk wordt uw beslagvrije voet verhoogd met een deel van uw woonkosten en uw premie ziektekostenverzekering. Bij het vaststellen van de beslagvrije voet wordt ook rekening gehouden met eventuele andere inkomsten van u en uw partner. Wij stellen uw beslagvrije voet zorgvuldig vast. Wij vinden het belangrijk dat u krijgt waar u recht op heeft. Maar zijn bij ons geen gegevens van u bekend over bijvoorbeeld uw huur, hypotheek of zorgpremie, dan wordt de beslagvrije voet vastgesteld op het minimum (90% van de bijstandsnorm).

Bereken zelf uw beslagvrije voet

Beslagvrije voet niet juist?

Denkt u dat de beslagvrije voet die wij hebben vastgesteld, niet klopt, neemt u dan contact met ons op. Wij willen dan graag de volgende gegevens van u ontvangen:

- huurkosten (kale huur en servicekosten uitgesplitst)
- huurtoeslag
- betaling hypotheekrente (niet de aflossing)
- premie ziektekosten
- zorgtoeslag
- gezinssituatie
- aantal kinderen en hun leeftijd(en)
- hoogte van het te ontvangen kindgebonden budget
- inkomen van andere leden van het huishouden
- eventuele andere inkomsten

Let op: wij kunnen uw beslagvrije voet pas aanpassen als wij alle benodigde gegevens hebben!

Meer informatie? Lees hier de bijsluiter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op