Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Betekening vonnis/dwangbevel

Heeft de rechter eenmaal een vonnis uitgesproken of is er een dwangbevel tegen u uitgevaardigd, dan overhandigt de gerechtsdeurwaarder het vonnis of dwangbevel persoonlijk aan u. Deze officiële kennisgeving heet ook wel de ‘betekening’. In de betekening krijgt u twee dagen de tijd om te betalen.

Lukt het u niet om binnen twee dagen na die betekening te betalen, dan kan er beslag gelegd worden op uw inkomen, bankrekening, uw huis of spullen zoals uw auto of inboedel (‘roerende zaken’). Hieraan zijn honderden euro’s kosten verbonden.

Laat de betekening in elk geval niet liggen. Jaarlijks moeten wij duizenden keren beslag leggen op een inkomen of een bankrekening. Een beslag op inkomen betekent naast hoge kosten ook dat u nog maar een deel van uw maandelijkse inkomen zelf krijgt, de ‘beslagvrije voet’. De rest gaat dan naar ons om uw schulden mee af te lossen.

Laat de betekening in elk geval niet liggen. Jaarlijks moeten wij duizenden keren beslag leggen op een inkomen of een bankrekening.

Hoe kan ik betalen?

Tijdens kantooruren kunt u contant of per pin bij ons aan de balie komen betalen. Daarnaast kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL58INGB0000828520 op naam van Derdenrekening Buik & Van der Horst. Vermeld daarbij het dossiernummer.

U kunt ook via Ideal betalen

Betaalt u voor iemand anders? Vermeld dan bij de overschrijving behalve het dossiernummer ook de naam van die persoon.

Ik kan niet in een kéér betalen

Wilt u betalen, maar kunt u niet het hele bedrag in één keer voldoen? Neem dan contact met ons op; vaak is een betalingsregeling mogelijk. Daar moet uw schuldeiser wel mee akkoord gaan; een betalingsregeling is dus niet vanzelfsprekend.

Doe hier uw betalingsvoorstel

Ik ben het niet eens met de vordering

In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen een vonnis of dwangbevel; dit heet hoger beroep, verzet of executiegeschil. Houd wel in de gaten dat dit vaak heel snel (binnen enkele weken) moet gebeuren. Hierna wordt de vordering onherroepelijk en kunt u er niets meer tegen doen.

Meer informatie over betekening van een vonnis? Lees hier de bijsluiter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op