Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

CAK

Wanneer krijg ik een dwangbevel van het CAK?

In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar rekent hiervoor een maandelijkse of jaarlijkse premie. Betaalt u 6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan wordt u aangemeld bij het CAK. Het CAK schakelt vervolgens een gerechtsdeurwaarder in, zoals Buik & Van der Horst. Het CJIB vaardigt dan namens het CAK een dwangbevel uit en laat het bedrag dat daarin staat door ons incasseren. Op grond van een dwangbevel kan, net als een vonnis van de rechter, beslag worden gelegd. Het CJIB stelt zelf het dwangbevel op, zonder dat er een rechter bij betrokken wordt.

Welke extra kosten krijg ik met een dwangbevel?

Als u een dwangbevel van het CAK krijgt, moet u ook administratiekosten en invorderingskosten betalen. Daar komt nog btw bij en soms ook rente. Daarnaast betaalt u ook de ambtelijke kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Ik ben het niet eens met het dwangbevel

Op de achterkant van het dwangbevel staat wat u moet doen. U kunt een executiegeschil starten op grond van art. 438 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit betekent dat u een procedure begint bij de burgerlijke rechter. Bent u dit van plan, dan adviseren wij u om hierover juridisch advies in te winnen. Als u een executiegeschil start, betekent dit nog niet dat de uitvoering van het dwangbevel wordt stopgezet. U kunt hierom vragen in een kort geding.

Ik kan niet het hele bedrag in één keer aflossen

Wilt u betalen, maar kunt u niet het hele bedrag in één keer voldoen? Neem dan contact met ons op; vaak is een betalingsregeling mogelijk. U kunt hiervoor een voorstel doen. Daar moet het CAK dan wel mee akkoord gaan. Als u een betalingsregeling wilt, dan vragen wij om meer informatie, zoals hoe hoog uw inkomen is en of u nog andere schulden heeft. Dit is nodig om uw betalingsvoorstel te kunnen beoordelen.

Doe hier uw betalingsvoorstel

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op