Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

CJIB - Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau incasseert onder meer

  • openstaande boetes voor de overheid, zoals verkeersboetes, boetes van de Inspectie SZW en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • openstaande premies en eindafrekeningen voor zorgverzekeraars

Wanneer krijg ik een dwangbevel van het CJIB?

Als u ook na verschillende brieven en aanmaningen niet het hele bedrag heeft betaald, kan het CJIB een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Het CJIB vaardigt dan een dwangbevel uit. Op grond van een dwangbevel kan, net als een vonnis van de rechter, beslag worden gelegd. Het CJIB stelt zelf het dwangbevel op, zonder dat er een rechter bij betrokken wordt.

Welke extra kosten krijg ik met een dwangbevel?

Als u een dwangbevel van het CJIB krijgt, moet u ook administratiekosten en invorderingskosten betalen. Daar komt nog btw bij en soms ook rente. Daarnaast betaalt u ook de ambtelijke kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Ik ben het niet eens met de vordering

In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel; dit heet verzet of executiegeschil. Lees hiervoor de toelichting die op de achterkant van het dwangbevel staat. Houd wel in de gaten dat dit vaak heel snel (binnen enkele dagen tot enkele weken) moet gebeuren. Hierna wordt de vordering onherroepelijk en kunt u er niets meer tegen doen.

Ik kan niet het hele bedrag in één keer aflossen

Wilt u betalen, maar kunt u niet het hele bedrag in één keer voldoen? Neem dan contact met ons op; vaak is een betalingsregeling mogelijk. U kunt hiervoor een voorstel doen. Daar moet het CJIB dan wel mee akkoord gaan. Als u een betalingsregeling wilt, dan vragen wij om meer informatie, zoals hoe hoog uw inkomen is en of u nog andere schulden heeft. Dit is nodig om uw betalingsvoorstel te kunnen beoordelen.

Doe hier uw betalingsvoorstel

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op