Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Huur

Als u een woning huurt, betaalt u vooruit: het geld moet uiterlijk op de 1ste van elke maand bij uw verhuurder op de rekening staan. Anders is er sprake van een huurachterstand.

Huurachterstand

Heeft u een huurachterstand, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder. Huurachterstanden lopen snel op tot hoge bedragen en dan wordt het steeds moeilijker om ervan af te komen.

Huurincasso Buik & Van der Horst

Als u eenmaal een brief van ons gekregen heeft, is het erg belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Vaak kunt u dan nog een betalingsregeling treffen. Voorwaarde is dan wel dat u de huur en de aflossing van uw huurachterstand vervolgens op tijd betaalt.

Als u eenmaal een brief van ons gekregen heeft, is het erg belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Vaak kunt u dan nog een betalingsregeling treffen.

Uw huurachterstand verdwijnt niet vanzelf. Als u een tijd lang uw huur niet heeft betaald, kan een Kantonrechter uw huurcontract ontbinden en bepalen dat u uw huis moet ontruimen. Bij de meeste mensen die contact opnemen kan dit nog worden voorkomen.

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op