Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Incassokosten

Wat zijn incassokosten?

Wanneer een organisatie kosten moet maken om te zorgen dat u een rekening betaalt, dan mogen deze kosten bij u in rekening gebracht worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om administratiekosten, kosten voor een (aangetekende) aanmaning en andere kosten die voorafgaan aan een rechtszaak. Deze incassokosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten of invorderingskosten genoemd.

Hoe hoog zijn de incassokosten?

De incassokosten bedragen minimaal €40,00. Voor de incassokosten geldt een wettelijk maximum. De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoofdsom (het bedrag dat terugbetaald moet worden, exclusief rente en andere bijkomende kosten). De maximumbedragen incassokosten zijn opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Bereken hier de juiste incassokosten

Eerste aanmaning (14-dagenbrief)

Een schuldeiser mag pas incassokosten in rekening (laten) brengen als hij eerst een aanmaning gestuurd heeft met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen na ontvangst van die aanmaning.

In die aanmaning moet staan:
- wat de gevolgen zijn als u niet op tijd betaalt
- hoe hoog in dat geval de incassokosten zijn
- indien van toepassing (zie verderop) hoe hoog de btw is die over de incassokosten berekend wordt.

Incassokosten bij de overheid als schuldeiser

Voor de overheid gelden andere regels. Bij een betalingsachterstand aan de overheid krijgt u meestal een dwangbevel. Daarbij moet u ook incassokosten betalen.

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor herinneringstelefoontjes en het treffen van een betalingsregeling. Deze kosten mag de overheid in rekening brengen voor zover ze redelijk zijn. Daarbij geldt vaak dat wordt aangesloten bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten maar de bedragen kunnen ook hoger of lager zijn.

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op